Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1075 от 26.07.2007 г., прие Проект на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 01.08.2007 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg