Регистри на КПД до 1998 г.

РЕГИСТЪР на издадените удостоверения за одобрение на типа на крайните устройства и радиосъоръжения за граждански нужди от КОМИТЕТА ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ РЕГИСТЪР до октомври 1998 г.