Търсене в сайта

Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2011 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с Решение № 119/19.01.2012 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация за дейността си през 2011 г., съгласно чл. 5, ал. 1 от Общите изисквания”, следва да предоставят информация, съгласно образци на въпросници и инструкции към тях от Приложение I, Приложение II, Приложение III, Приложение IV, Приложение V и Приложение VI към решението. Образците на въпросниците и инструкциите към тях от шестте приложения се съдържат съответно във файлове формат „*.xls” и формат „*.pdf”, достъпни чрез следните линкове:

 

1.    Файл „01-Formular-OBSHTA_CHAST-2011.xls”, в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ към въпросник за отчет на дейността през 2011 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „01-INSTRUKCIYA-Formular-OBSHTA CHAST.pdf”;

 

 

2.     Файл „02-Formular-Fiksirana-telephonna_usluga-2011.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2011 г. на предприятията, предоставящи обществена гласова телефонна услуга чрез фиксирана мрежа и/или достъп до обществена гласова телефонна услуга чрез услугата "избор на оператор" и/или обществена гласова телефонна услуга чрез обществени телефони”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „02-INSTRUKCIYA-Formular-Fiksirana-usluga.pdf”;

 

 

3.    Файл „03-Formular-Mobilni-uslugi-2011.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2011 г. на предприятията, предоставящи гласова телефонна услуга чрез мобилни наземни мрежи (GSM, UMTS, LTE, WiMAX) и/или мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA) с ползване на радиочестотен спектър”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „03-INSTRUKCIYA-Formular-Mobilni-uslugi.pdf”;

 

 

4.    Файл „04-Formular-Internet-prenos-na-danni-2011.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2011 г. за на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез предоставяне на услуги за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „04-INSTRUKCIYA-Formular-Internet.pdf”;

 

 

5.    Файл „05_Formular-TVRadio-2011.xls, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2011 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез предоставяне на услуги за пренос и/или разпространение на радио- и/или телевизионни програми, вкл. наземно радиоразпръскване и IPTV”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „05-INSTRUKCIYA-Formular-TVRadio.pdf;

 

 

6.       Файл „06_Formular-Linii-pod-naem-2011.xls, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2011 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез предоставяне на услугата линии под наем, вкл. международни линии под наем”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „06-INSTRUKCIYA-Formular-Linii-pod-naem.pdf. 

 

Важно!

Всяко предприятие следва да започне попълването на информацията за дейността си през 2011 г. първо във формуляр "ОБЩА ЧАСТ", след което да премине към попълване на останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.  

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочените образци на въпросници е 1-ви март 2012 г.

 

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

  

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

  

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес:

market@crc.bg.