Търсене в сайта

Въпросник, съгласно Решение № 315/24.03.2011 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с Решение № 315/24.03.2011 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в „Приложение I към Решение №315/24.03.2011 г.” следва да предоставят информация, съгласно образец на въпросник от Приложение II към решението. Образецът на въпросник се състои от две части, съдържащи се в два файла формат „*.xls”, които са достъпни чрез следните линкове:

 

·         Файл „Formular-OBSHTA CHAST.xls", в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ към въпросник за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”;

Важно!

Всяко предприятие, което присъства в поне един от списъците по Решение №315/24.03.2011 г., Решение №314/24.03.2011 г. или Решение №313/24.03.2011 г., следва да започне попълването на информацията за дейността си през 2010 г. първо във формуляр "ОБЩА ЧАСТ".

В случай, че дадено предприятие присъства в повече от един от тези списъци, то не е необходимо да попълва и изпраща в КРС повече от един екземпляр на формуляр "ОБЩА ЧАСТ".

 

 

·         Файл „Formular-Linii pod naem.xls", в който се съдържа формуляр на „Въпросник за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез предоставяне на услугата линии под наем, включително международни линии под наем”.

 

Инструкция, с указания за попълване на формулярите от въпросника по Приложение ІI, се съдържа във файл „INSTRUKCIYA-Formular-OBSHTA CHAST_linii pod naem.doc".

 

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочения образец на въпросник е 30-ти април 2011 г.

 

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

 

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес:

 market2010@crc.bg.