Търсене в сайта

Въпросник, съгласно Решение № 314/24.03.2011 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с Решение № 314/24.03.2011 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в „Приложение I към Решение №314/24.03.2011 г.” следва да предоставят информация, съгласно образец на въпросник от Приложение II към решението. Образецът на въпросник се състои от две части, съдържащи се в два файла формат „*.xls”, които са достъпни чрез следните линкове:

 

·         Файл „Formular-OBSHTA CHAST.xls", в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ към въпросник за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”;

Важно!

Всяко предприятие, което присъства в поне един от списъците по Решение №314/24.03.2011 г., Решение №315/24.03.2011 г. или Решение №313/24.03.2011 г., следва да започне попълването на информацията за дейността си през 2010 г. първо във формуляр "ОБЩА ЧАСТ".

В случай, че дадено предприятие присъства в повече от един от тези списъци, то не е необходимо да попълва и изпраща в КРС повече от един екземпляр на формуляр "ОБЩА ЧАСТ".

 

 

·         Файл „Formular-Fixirani telephonni uslugi.xls", в който се съдържа формуляр на „ВЪПРОСНИК за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, предоставящи обществена гласова телефонна услуга чрез фиксирана мрежа и/или достъп до обществена гласова телефонна услуга чрез услугата "избор на оператор" и/или обществена гласова телефонна услуга чрез обществени телефони”.

 

Инструкция, с указания за попълване на формулярите от въпросника по Приложение ІІ, се съдържа във файл „INSTRUKCIYA-Formular-OBSHTA CHAST_fiksirana usluga.doc".

 

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочения образец на въпросник е 30-ти април 2011 г.

 

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес:

 market2010@crc.bg.