Търсене в сайта

Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2010 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с Решение № 313/24.03.2011 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация за дейността си през 2010 г., съгласно чл. 5, ал. 1 от Общите изисквания”, следва да предоставят информация, съгласно образци на въпросници от Приложение I, Приложение II и Приложение III към решението. Образците на въпросници се съдържат в три файла формат „*.xls”, които са достъпни чрез следните линкове:

 

·         Файл „Formular-OBSHTA CHAST.xls", в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ към въпросник за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”;

 

·         Файл „Formular-Internet_prenos na danni.xls", в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез предоставяне на услуги за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет;

 

·         Файл „Formular-TV&Radio.xls", в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез предоставяне на услуги за пренос и/или разпространение на радио- и/или телевизионни програми, вкл. наземно радиоразпръскване и IPTV”.

 

Важно!

Всяко предприятие следва да започне попълването на информацията за дейността си през 2010 г. първо във формуляр "ОБЩА ЧАСТ", след което да премине към попълване на останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги. Част от предприятията, които присъстват с списъка по Решение №313/24.03.2011 г., присъстват и в списъците по Решение №314/24.03.2011 г. или Решение №315/24.03.2011 г. – тези предприятия не е необходимо да попълват и изпращат в КРС повече от един екземпляр на формуляр "ОБЩА ЧАСТ".

Подробна инструкция, с указания за попълване на горепосочените формуляри на въпросници по т. І от Решение на КРС №313/24.03.2011 г, се съдържа във  файл „INSTRUKCIYA-Formulari-OBSHTA CHAST-Internet-TVRadio.doc".

 

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочените образци на въпросници е 30-ти април 2011 г.

                                                   

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес:

 market2010@crc.bg.