Търсене в сайта

Въпросници за широколентов достъп до интернет в България към 31.12.2009 г.

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 Съгласно Решение на КРС № 1475 от 17.12.2009 г. за предоставяне на информация за широколентов достъп до интернет към 31.12.2009 г., моля да изпратите попълнен въпросник, съгласно публикувания по-долу образец, в посочения в Решението срок на адрес: 

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Ул. Гурко № 6, гр. София 1000

 

 

Въпросник БТК АД

 

Списък на предприятията, предоставящи услуги за широколентов достъп до Интернет

 

Въпросник към други предприятия, предоставящи широколентов достъп до Интернет