Търсене в сайта

Въпросник за широколентов достъп до Интернет към 01.01.2011 г.

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с Решение № 1677/21.12.2010 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикувания, по-долу в Приложение ІІ към решението образец на въпросник.

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно Решение № 1677/21.12.2010 г. на КРС е 21.01.2011 г.

 

Попълненият въпросник изпращайте на адрес:

 


 

 КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 61000, гр. София

Телефони за контакт: (02) 949 22 36, (02) 949 24 62.За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес: market2009@crc.bg. 

 

 

Приложение I: Списък на предприятията, които следва да представят информация, съгласно Приложение II към Решение № 1677/21.12.2010 г. на КРС.

 

Приложение II: Въпросник за предоставяне на информация за широколентов достъп до интернет в България към 01.01.2011 г.