Търсене в сайта

Въпросници, съгласно Решение № 245/22.02.2011 г.

                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

          

                Във връзка с Решение № 245/22.02.2011 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в т. 1 от него следва да предоставят информация, съгласно образец на въпросник от Приложение I към решението.

 

                Образецът на въпросник от Приложение І се състои от две части, съдържащи се в два файла формат „*.xls”, които са достъпни чрез следните линкове:               

 

                      ·         Файл „Formular-OBSHTA CHAST.xls", в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ към въпросник за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”;              

 

                      ·         Файл „Formular-Mobilni uslugi 2010.xls", в който се съдържа формуляр на „ВЪПРОСНИК за отчет на дейността през 2010 г. на предприятията, предоставящи гласова телефонна услуга чрез мобилни наземни мрежи по стандарти GSM/UMTS и/или мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA) с ползване на радиочестотен спектър”.         

 

                Инструкция, с указания за попълване на формулярите от въпросника по Приложение І, се съдържа във файл „Instrukcia za Obshta_chast-i-Mobilni uslugi.doc".

   Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочения образец на въпросник е 21 дни от получаване на Решение № 245/22.02.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

 

               Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

                                                

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на

                                                                                        e-mail адрес: market2010@crc.bg.