Търсене в сайта

Въпросник съгласно Решение № 713/29.06.2010 г.

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

    Във връзка с Решение № 713/29.06.2010 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикувания по-долу в Приложение № 2 към решението образец на въпросник.

Образецът на въпросник от Приложение № 2 се попълва от предприятията, посочени в Приложение № 1 към Решение № 713/29.06.2010 г.


    Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочения образец на въпросник е 45 дни от получаване на Решение № 713/29.06.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.


    Попълненият въпросник изпращайте на адрес:

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. „Гурко” № 6, гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на
e-mail адрес: syordanova@crc.bg.

 

 

 

Приложения към Решение № 713/29.06.2010 г.

 

 

 

    Приложение № 1: Списък на предприятията, които следва да представят информация, съгласно Приложение № 2 към Решение № 713/29.06.2010 г. на КРС.

 

 

    Приложение № 2:  Въпросник относно предлаганите услуги, функции и оборудване за улеснение на хората с увреждания.