Търсене в сайта

Въпросници, съгласно Решение № 505/30.04.2010 г.

       

        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

        Във връзка с Решение № 505/30.04.2010 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикувания по-долу в Приложение ІІ към решението образец на въпросник.

 

        Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочения образец на въпросника е 30 дни от получаване на Решение № 505/30.04.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

 

         Попълнените въпросници изпращайте на адрес:

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на

e-mail адрес: market2009@crc.bg.

 

 

 

Приложения към Решение № 505/30.04.2010 г.

 

 

 

        Приложение І: Списък на предприятията, които следва да представят информация, съгласно Приложение II към Решение № 505/30.04.2010 г. на КРС

 

      Приложение ІІ: Въпросник за събиране на информация от предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за предоставяне на услугата линии под наем, включително международни линии под наем, за целите на изготвяне на пазарен анализ и инструкция за попълване