Търсене в сайта

Въпросници, съгласно Решение № 168/04.02.2010 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Решение № 168/04.02.2010 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикуваните по-долу в Приложение ІІ и Приложение ІV към решението образци на въпросници.

 

Образецът на въпросник от Приложение ІІ се попълва от предприятията, посочени в Приложение І към Решение № 168/04.02.2010 г.

 

Образецът на въпросник от Приложение ІV се попълва от предприятията, посочени в Приложение І и Приложение ІІІ към Решение № 168/04.02.2010 г.

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочените образци на въпросници е 30 дни от получаване на Решение № 168/04.02.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. Попълнените въпросници изпращайте на адрес:

 


 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6 гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на

e-mail адрес: market2009@crc.bg.

 

 

Приложения към Решение № 168/04.02.2010 г.