Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2020 г.

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
 
Във връзка с Решение № 295/13.08.2020 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация за широколентовия достъп до интернет към 01.07.2020 г. чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС съгласно публикувания образец на въпросник (Приложение 2 към решението). Срокът за предоставяне на информацията, съгласно Решение № 295/13.08.2020 г. на КРС е 16.09.2020 г.
 
 
ВАЖНО!
Изпращането на данните се осъществява единствено през електронната система за онлайн въпросници на КРС. Не се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Изпращането на данни чрез електронната система ще бъде преустановено след изтичане на предвидения в решението краен срок.
 
 
Приложения към Решение № 295/13.08.2020 г.