Търсене в сайта

Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2020 г.

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
 
Във връзка с Решение № 295/13.08.2020 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация за широколентовия достъп до интернет към 01.07.2020 г. чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС съгласно публикувания образец на въпросник (Приложение 2 към решението). Срокът за предоставяне на информацията, съгласно Решение № 295/13.08.2020 г. на КРС е 16.09.2020 г.
 
 
ВАЖНО!
Изпращането на данните се осъществява единствено през електронната система за онлайн въпросници на КРС. Не се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Изпращането на данни чрез електронната система ще бъде преустановено след изтичане на предвидения в решението краен срок.
Към електронната система за онлайн въпросници на КРС.
 
 
Приложения към Решение № 295/13.08.2020 г.
Приложение 1: „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация съгласно Решение на КРС № 295/13.08.2020 г.“
Приложение 2: „Въпросник за отчет на дейността на предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет към 01.07.2020 г.”