Търсене в сайта

Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Решение № 280/01.08.2019 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикувания образец на въпросник (Приложение ІІ към решението).

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно Решение № 280/01.08.2019 г. на КРС е 10.09.2019 г.

Информацията следва да бъде представена в КРС по един от следните 3 начина:

  1. През електронния портал на КРС чрез електронен подпис: http://www.crc.bg/section.php?lang=bg&id=837; или
  2. На хартиен носител и по електронна поща на адрес market@crc.bg; или
  3. На електронен носител.

 Попълнения въпросник на хартиен или електронен носител следва да бъде представен на адрес:

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6

1000, гр. София

Телефони за контакт: (02) 94 92 962, (02) 94 92 986.

 

Приложения към Решение № 280/01.08.2019 г.

Приложение I: Списък на предприятията, които следва да предоставят информация съгласно Решение на КРС № 280/01.08.2019 г.

Приложение ІІ: Въпросник за отчет на дейността на предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет към 01.07.2019 г.