Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на нов Национален номерационен план и проект за изменение на Списъка на географските кодове на номерационните области в Република България

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1895 от 04.09.2008 г., прие проект на нов Национален номерационен план и проект за изменение на Списъка на географските кодове на номерационните области в Република България.

Мотиви за изготвяне на проектите


Заинтересованите лица могат да представят становища по проектите в срок до
9 октомври 2008 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg