Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията обяви намерения да проведе търг за издаване на две разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM с национално покритие в обхват 1800 MHz

 

     Комисията за регулиране на съобщенията с Решение №  1893 от 04.09.2008 г., обяви намерение да проведе търг за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър – 2х15 MHz  в обхват 1800 MHz  и едно разрешение при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър – 2х10 MHz  в обхват 1800 MHz.

      Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения:

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по обявените намерения
в срок до 9 октомври 2008 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес:
info@crc.bg