Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1681 от 18 август 2008 г., прие Проект на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения" съгласно.

Мотиви за изготвяне на проекта.

 


  

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 24.09.2008 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg