Търсене в сайта

КРС прие Проект на Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление

  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1683 от 18.08.08 г., прие Проект на Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление.
 

  
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до
24.09.2008 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg