Търсене в сайта

С решение № 859 от 12 юни 2008 г. КРС реши да открие процедура по обществени консултации относно възможностите за използване на част от наличния свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz – 2х25 MHz.

 

С решение № 859 от 12 юни 2008 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реши да открие процедура по обществени консултации относно възможностите за използване на част от наличния свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz – 2х25 MHz.

 

Позицията на КРС по поставения за обсъждане въпрос и причините, които мотивират позицията на Комисията.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят писмените си становища в 30-дневен срок, считано от 30.06.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg