Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проекта на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди (Регулаторна политика)