Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решениe № 325 от 10.04.2008 г. прие Проект на Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга.  

В 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта на Интернет страницата на КРС

заинтересованите лица могат да представят становища на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg

 

Съобщението е публикувано на страницата на КРС в Интернет на 17.04.2008 г.