Търсене в сайта

КРС прие проекти на “Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата “идентификация на линията на викащия”, “идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране” и „Списък на приложимите препоръчителни стандарти и спецификации използвани при предоставяне и ползване на CLI и DTMF dialing”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 116 от 15.02.2008 г., прие Проект на “Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата “идентификация на линията на викащия”, “идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране” и Проект на „Списък на приложимите препоръчителни стандарти и спецификации използвани при предоставяне и ползване на CLI и DTMF dialing”.

 

Мотиви за приемане на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 28.02. до 28.03.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg