Търсене в сайта

ТАБЛИЦА с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проекти на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения