Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 60 от 31.01.2008 г. прие проект на "Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения"

 

 

 

     Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 60 от 31 януари 2008 г., прие Проект на „Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения”.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването й в национален ежедневник на 05.02.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg