Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реши да открие процедура по обществени консултации относно възможностите за използване на наличния свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz.

 

С Решение № 1473 от 20 декември 2007 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реши да открие процедура по обществени консултации относно възможностите за използване на наличния свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz.

 

Позицията на КРС по поставения за обсъждане въпрос и причините, които мотивират позицията на Комисията.

 


Заинтересованите лица могат да представят писмените си становища в 30-дневен срок, считано от 21.01.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg