Търсене в сайта

КРС с Решение № 1361 от 15.11.2007 г., прие Проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1361 на КРС от 15.11.2007 г., прие Проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс


Мотиви за приемане на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 05.12.2007 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg