Търсене в сайта

Въпросници за предприятията, предоставящи електронни съобщения

 

ВЪПРОСНИЦИ, КОИТО ПРЕДПРИЯТИЯТА СЛЕДВА ДА ПОПЪЛВАТ ПРЕЗ 2013 Г.

 

 

           1. Въпросници за анализ на съответните пазари     

 

        2. Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2012 г.

 

        3. Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2013 г.

 

        4. Въпросник за отчет на дейността през текущата година на предприятията, уведомили КРС за прекратяване на дейността си