Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2325 от 19.12.2006 г., прие Проект на изменение на „Списък с географски кодове на номерационни области в Република България”

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2325 от 19.12.2006 г., прие Проект на изменение на „Списък с географски кодове на номерационни области в Република България”.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 14-дневен срок от 10 януари 2007 на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg