Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба № 15/02.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсална далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.).

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 392 от 14.03.2007 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба № 15/02.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсална далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.).

Очакваме становища по проекта на заинтересованите лица в 30 – дневен срок, считано от публикуването му на страницата на КРС в Интернет, на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.

Проектът за изменение на Наредба № 15/02.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсална далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря

(ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.) е публикуван на 29.03.2007 г.