Търсене в сайта

Проект на Процедура за реда и сроковете за съгласуване на системи за разпределение на разходите по видове услуги на операторите на универсална пощенска услуга или на част от нея

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 170/30.01.2007 г., прие проект на Процедура за реда и сроковете за съгласуване на системи за разпределение на разходите по видове услуги на операторите на универсална пощенска услуга или на част от нея.

В 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта на Интернет страницата на КРС заинтересованите лица могат да представят становища на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.

Съобщението е публикувано на страницата на КРС в Интернет на 13.02.2007 г.