Търсене в сайта

Пазар на едро за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (Пазар 7 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г ):

 

·         Окончателно решение

 

·         Приложение към решението (пазарен анализ)

 

·         Становища, постъпили по време на проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и становища на Комисията за защита на конкуренцията:

 

               1.  Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 858 от 01.09.2011 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

 

               Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

               Становище „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

 

               Становище „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

 

               Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

 

               2.  Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1094 от 01.12.2011 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

   

               Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

               Становище "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

 

               Становище „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

 

               Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

   

              3. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 379 от 01.03.2012 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

 

              Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

              Становище „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

 

              Становище „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

 

              Становище „УИНД ХЕЛАС ТЕЛЕКОМЮНИКЕЙШЪНС” АД

 

              Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

 

·         Становище на Европейската комисия