Търсене в сайта

Резултати от проведени обществени консултации и допълнително допитване със заинтересованите лица във връзка с проект на решение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за задължителни указания за изменение на проект на текстове на Типовото предложение за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД (процедури, открити с Решение № 597 от 16.06.2011 г. на КРС и писмо изх. № 04-04-347 от 13.10.2011 г. на КРС)

Със свое Решение № 1098 от 01.12.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведени обществени консултации и допълнително допитване със заинтересованите лица във връзка с проект на решение на КРС за задължителни указания за изменение на проект на текстове на Типовото предложение за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД (процедури, открити с Решение №  597 от 16.06.2011 г. на КРС и писмо изх. № 04-04-347 от 13.10.2011 г. на КРС) и прие задължителни указания за изменение на проекта на „Българска телекомуникационна компания” АД.

Резултати от проведените обществени консултации (процедура открита с Решение №  597 от 16.06.2011 г. на КРС): 

 

Таблица с постъпилите в КРС становища в рамките на обществените консултации на   проект на решение на КРС за задължителни указания за изменение на проект на текстове на Типовото предложение за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД  

 

Становище на „Българска телекомуникационна компания” АД

Становище на Сдружение за електронни комуникации

Становище на „Мобилтел” ЕАД

Становище на „Източна телекомуникационна компания” АД

Становище на „Ронхил България” ЕООД

Становище на „Голд Телеком България” АД, „Интербилд” ООД и „Телеком 1” ООД   

  

Резултати от проведеното допълнително допитване (процедура открита с писмо изх. № 04-04-347 от 13.10.2011 г. на КРС): 

  

Таблица с постъпилите в КРС становища в рамките на допълнителното допитване до заинтересованите лица във връзка с предложение на КРС за изменение в проекта на решение за задължителни указания за изменение на проект на текстове на Типовото предложение за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД 

  

Становище на „Българска телекомуникационна компания” АД

Становище на Сдружение за електронни комуникации

Становище на „Мобилтел” ЕАД

Становище на „Източна телекомуникационна компания” АД

Становище на „Голд Телеком България” АД