Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания

С Решение № 41 от 26.01.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания.

 

В рамките на определения срок в КРС са постъпили становища от:

- „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

- „А1 България“ ЕАД

- „Теленор България” ЕАД

- Комисия за защита на личните данни

- Twilio (на български и на английски език)

 

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания