Новини

16.03.2020

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

С цел превенция и защита на общественото здраве по отношение на COVID-19, Комисията за Регулиране на Съобщенията насърчава гражданите да използват посочените електронни портали и лицензираните пощенски оператори, които ще подсигурят непрекъснатост на работния режим:

 Административни услуги

 Жалби, предложения, сигнали

 Получаване на актове на КРС

Начини за заплащане на такси

  • По банков път по сметка: IBAN BG 78BNBG 9661 3000 1226 01 в БНБ, пл. Александър I   BIC  код на БНБ – BNBG BGSD
  • С пощенски запис;
  • По електронен път чрез система за електронно разплащане E-pay и Easypay

 Информация за дължими такси

  • Електронна поща – taksi@crc.bg
  • Телефони за контакти – 02/949-2739; 02/949-2960