Търсене в сайта

Пазар на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители (пазар № 1 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.), пазар на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазар на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение (пазари № № 3-6 от Препоръка на ЕК2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.)

 

Пазар на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители (пазар № 1 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.), пазар на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазар на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение (пазари № № 3-6 от Препоръка на ЕК2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.)

1. Окончателно решение

2. Приложение към решението (пазарен анализ)

3. Становища на заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 428 от 29.08.2016 г., от:

 

          Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД – 29.09.2016 г.

 

          Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 30.09.2016 г.

 

          Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД – 04.10.2016 г.

 

          Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА - 11.10.2016 г.


       4. Становище на Европейската комисия 

 

         Решение на Европейската комисия по преписка BG/2016/1919-1923

 

            Поправка на решение на Европейската комисия по преписка BG/2016/1919-1923