Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1164 от 21.10.2010 г., прие Проект на Решение за изменение на Националния номерационен план

 

Комисията за регулиране на съобщенията  с Решение №  1164 от  21.10.2010 г., прие Проект на Решение за изменение на Националния номерационен план

 

 

 

 


 

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 25.11.2010  г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg