Търсене в сайта

С Решение № 313 от 15.09.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване, открито с Решение № 202 от 23 юни 2022 г

С Решение № 313 от 15.09.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване, открито с Решение № 202 от 23 юни 2022 г.

Постъпилите становища, приетите предложения и мотивите за неприетите са отразени в следната Таблица .