Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на постановление на Министерския съвет за приемане на методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на постановление на Министерския съвет за приемане на методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга .

Проектът е приет с Решение № 518 на КРС от 21.09.2017 г.  и е разработен на основание чл. 15, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги. Изготвена е предварителна частична оценка на въздействието на акта, която е съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет.


Мотиви за изготвяне на проекта

 

Заинтересованите лица могат да представят своите становища в срок до

06.11.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg