Търсене в сайта

КРС откри процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1356 на КРС от 15.11.2007 г., откри процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения.

Мотиви за приемане на проектите

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 14-дневен срок, считано от 22.11.2007 г. до 07.12.2007 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg