Search the site

Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията, относно постъпили искания за даване на задължителни указания и за оказване на съдействие по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура на „Виваком България“ ЕАД относно индексацията на цените за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура