Абонаментно-сервизно обслужване на асансьорни уредби, инсталирани в сгради на КРС, находящи се в гр. София, ул. "Гурко" № 6 и бул. "Шипченски проход № 69