Търсене в сайта

С решение № 769 от 12.12.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение и пазара на едро на централен достъп в определено местоположение

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 769 от 12.12.2014 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение и пазара на едро на централен достъп в определено местоположение. КРС определи единствено пазара на едро на локален достъп в определено местоположение като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране и извърши анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 15.01.2015 г. на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.