Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 624 от 11.09.2014 г. прие резултатите от проведени обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 624 от 11.09.2014 г. прие резултатите от проведени обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали. По време на обществените консултации са постъпили становища от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори и „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД.

 

Таблица  с постъпилите в КРС становища относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали.