Търсене в сайта

Проект на решение за изменение на “Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на "Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях .

Проектът е приет с Решение № 125 на КРС от 14.03.2014 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 22.04. 2014 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg