Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на преносим приемник и антена за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T - три броя”