Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Tехнически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Tехнически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 

 Проектът е приет с Решение № 459 на КРС от 05.05.2011 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения. 

 

 Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.06.2011 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg