Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Техническо обслужване на три броя климатични системи в сграда на Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се в гр. София, ул. "ген. Гурко" № 6"