Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ набира оферти за сключване на договор с предмет: "Проектиране, изграждане и монтаж на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Радинград, община Разград"