Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси

С Решение № 425 от 14.12.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси.

В рамките на определения срок в КРС не са постъпили становища от заинтересовани лица.