Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществени консултации на проект на Регулаторна политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществени консултации на проект на Регулаторна политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения.

Проектът е приет с Решение № 426 от 14.12.2022 г.  и е разработен на основание на чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения.

При изготвянето на регулаторната политика са взети предвид националните особености в ползването на номерационни ресурси и тенденциите в развитието на електронните съобщения, отчитайки необходимостта от хармонизация при управление на ресурса от номера в съответствие с решенията и препоръките на Европейската комисия.

Регулаторната политика определя основните цели, механизми и подходи за управление и ползване на номерационните ресурси при развитие на електронните мрежи и услуги.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 23.01.2023 г. на адрес:

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg